> <

Emilebilir İnterferans Vidası

 

•  Metal : Poly (L-D, L Lactide) (70-30) materyal,

  •  Çapraz bağ tespitinde yumuşak doku / Kemik –Bağ-Kemik uygulanmasında kullanılır,

  •  Dış Atravmatik vida profili, • Yerleştirilmesi sırasında kırılma riskini önlemek iç vida tasarımı,

  •  Femoral tünel için Yuvarlak kafa yapısı, • Tibial Tünel için Düz kafa yapısı,

  •  Yaklaşık 2 yıllık bir süre boyunca implante edilmiş vidada aşamalı erime,

  •  Muhtelif boylarda cerrahın kullanımına sunulmuştur.

ÖNEMLİ :

  Bu Ürünü Kullanılırken:

  •  2,4/2,5/2,6 mm Trokar / Dril Tip Geçiş KlavuzPin,

  •  Bükülebilir tel istemeyi unutmayınız!

  •  Kullanılan ürünlerle ilgili ürün etiketini ilgili kurum ve kuruluşlara geriye dönük takip için lütfen bildiriniz.