> <

Emilebilir Kompozit İnterferans Vidası

•  Metal : Poly (L- L Lactide-co-D,L-Lactide)PLDLA BiphasicCalciumPhosphategranules (HA and β-tcp,20/80) materyal,

  •  Çapraz bağ tespitinde yumuşak doku / Kemik –Bağ-Kemik uygulanmasında kullanılan son nokta,

  •  Kemikleşme sürecine en çok destek veren haliyle,

  •  Dış Atravmatik vida profili,

  •  Yerleştirilmesi sırasında kırılma riskini önlemek iç vida tasarımı,

  •  Kemikleşme ve emilme sürelerindeki uyumlu hali ile,

  •  Muhtelif boylarda cerrahın kullanımına sunulmuştur.

ÖNEMLİ :

  Bu Ürünü Kullanılırken:

  •  2,4/2,5/2,6 mm Trokar / Dril Tip Geçiş KlavuzPin,

  •  1,0 mm. Bükülebilir tel istemeyi,

  •  Vidaya uygun tepleme yapmayı unutmayınız!

  •  Kullanılan ürünlerle ilgili ürün etiketini ilgili kurum ve kuruluşlara geriye dönük takip için lütfen bildiriniz.