> <

Esnek Tel

  •  Nitinol telden üretilmiştir.

  •  ACL / PCL ameliyatlarında kullanılmaktadır.

  •  Her iki ucu künt, bir ve/veya iki ucunda klavuz çizgileri ile

  •  Muhtelif vidaların implante edilmesine yardımcı olur.

ÖNEMLİ :

  •  Kullanılan ürünlerle ilgili ürün etiketini ilgili kurum ve kuruluşlara geriye dönük takip için lütfen bildiriniz.