Bu amaçla üretim tesisini en yüksek kalitede medikal ürün üretebileceği seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır.Özellikle ileri teknoloji ürünler sektöründe hizmet vermekte olan firmamız, ülkemiz için oldukça yüksek döviz kaybına neden olan tıbbi cihaz sektörü için kaliteli ve güvenilir yerli üretim yapmayı amaçlamaktadır. Böylece ülke ekonomisine, ithalatı azaltarak katkı sağlayacağı gibi, ihracat yaparak da rekabet gücünü arttıracaktır.Bu süreçte uluslararası pazarlardaki üreticileri yakından takip eden Pasifik Medikal, yeni inovasyonlar için teknolojik gelişmeleri değerlendirmiş ve uygulamaya geçirmeye karar vermiştir.